• SNP 2000/143, Turčianske Teplice 039 01
  • +421 905 649 169
  • japex@japex.sk

Fakturačné údaje spoločnosti

Fakturačné údaje:

Peter Štrbák J A P E X
SNP 2000/143
03901 Turčianske Teplice
IČO: 14265052
DIČ: 1020499700
IČ DPH: SK1020499700
Číslo živnostenského oprávnenia: OÚ ožp Martin, Žo-2005/00578/ZIV/Šp, č.živ.reg. 509-676.

Bankové spojenie

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK86 0900 0000 0050 2550 4726
SWIFT: GIBASKBX